Sve i svasta

Forum za sve i svasta! Dobro dosli!
 
HomeCalendarFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in

Share | 
 

 Posaljite clanak

Go down 
AuthorMessage
White Wolf
Pocetnik
Pocetnik
avatar

Number of posts : 59
Age : 32
Location : Zitkovac
Registration date : 2008-11-13

PostSubject: Posaljite clanak   Sun Dec 07, 2008 5:37 am

U ovom delu foruma mozete postovati zanimljive clanke...
Back to top Go down
View user profile http://www.radio-klub-zitkovac.page.tl
White Wolf
Pocetnik
Pocetnik
avatar

Number of posts : 59
Age : 32
Location : Zitkovac
Registration date : 2008-11-13

PostSubject: Uputstvo za popunjavanje zahteva za licencu   Sun Dec 07, 2008 5:41 am

Uputstvo
za popunjavanje Zahteva za izdavanje licence


Na sajtu SRS treba skinuti i odštamapati obrazac „Zahtev za izdavanje Radio-amaterske licence“ i čitko ga popuniti. Popunjava se i predaje u 3 primerka.
Podnosilac zahteva popunjava prvi deo obrasca (gornji) i sva polja moraju biti popunjena osim polja „Pozivni znak – postojeći“ za one koji do sada nisu imali pozivni znak. U polje „Pozivni znak – novi“ se upisuje pozivni znak ili više znakova po prioritetu za dodelu koje korisnik želi da dobije a da je u skladu sa pravilnikom o dodeli pozivnih znakova i znakova identifikacije. Imaoci pozivnog znaka ne mogu menjati postejeći pozivni znak (ukoliko se ne traži promena po pravilniku) osim znakova sa prefiksima YZ i 4N. Kao prilog na kraju ovog uputstva je data tabela sa pravilima za dodelu pozivnih znakova. Podnosioci zahteva koji do sada nisu imali pozivni znak neće moći da dobiju pozivni znak koji je do sada bio u upotrebi. U polju „Član RK“ se upisuje pozivni znak Radio-kluba u kojem podnosilac zahteva plaća članarinu. Podnosioci zahteva koji su direktni članovi SRSa u to polje upisuju „SRS“ a oni koji nisu članovi ni radio-kluba ni direktni članovi SRS ne popunjavaju to polje - ostavljaju prazno.
Svi lični i klubski operatori, kao i direktni članovi SRS moraju prethodno imati uplaćen Operatorski doprinos na žiro račun Saveza (240-0448672701750-79) u visini od 1,000.00 dinara za 2007 godinu i 1,000.00 dinara na ž.r. RATEL a direktni članovi Saveza moraju imati plaćenu i članarinu na žiro-račun SRS (gore pomenuti broj) u visini od 500.00 din za 2007 godinu. Član 12 stav 3 Statuta SRS.
Podnosioci zahteva koji nisu članovi SRS plaćaju Savezu na žiro račun SRS 800.00 dinara i 1,000.00 dinara na žiro-račun RATEL koji su navedeni u ovom uputstvu.


U prilogu zahteva potrebno je dostaviti sledeća dokumenta;

- Overena foto-kopija (u sudu ili opštini) dokaza o položenom stručnom ispitu za radio-amatera / amaterskog radio-operatora (preporučuje se diploma, a ko nema diplomu može i ovlašćenje za rad sa upisanom klasom izdate od Ministarstva za Saobraćaj i Veze). Ko donese lično dokumenta u Savez, ne mora overena foto-kopija već original na uvid radi sravnjenja sa foto-kopijom.
- Overena foto-kopija (u sudu ili opštini) lične karte (Prva i druga strana) sa podacima o JMBG i prebivalištu. Ko donese lično dokumenta u Savez, ne mora overena foto-kopija već original lična karta na uvid radi sravnjenja sa foto-kopijom.
- Treći primerak uplatnice na iznos od 1,000.00 dinara na žiro račun RATEL. Podaci za popunjavanje uplatnice RATEL su dati u prilogu, na kraju ovog uputstva.
- Maloletna lica podnose izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 6 meseci i overenu pisanu saglasnost roditelja.

Dodatak 1: Potrebni podaci za popunjavanje uplatnice RATEL

Podaci koji se popunjavaju na uplatnici RATEL za dobijanje licence.

- uplatilac: Ime i Prezime sa adresom podnosioca zahteva
- svrha uplate: Naknada za izdavanje licence za (pozivni znak za koji se traži licenca)
- primalac: Republička agencija za Telekomunikacije, Beograd Višnjićeva 8
- šifra plaćanja: 153
- valuta: RSD
- Iznos: = 1,000.00
- račun primaoca: 840 – 963627 – 41
- poziv na broj: 419 – 30 – (matični broj podnosioca zahteva, 13 cifara)
Dodatak 2: Pravila kojima se reguliše raspodela pozivnih znakova

Niz pozivnih znakova Koristi se za identifikaciju emisija amaterskih primopredajnih stanica
YТ1А - YТZ I klasa i organizacija radio-amatera
YТ1АА - YТZZ I klasa i Savez radio-amatera Srbije3
YТ1ААА – YТ1ZZZ II klasa
YТ2ААА – YТ2ZZZ I klasa
YТ3ААА – YТ3ZZZ I klasa
YТ4ААА – YТ4ZZZ Rezerva
YТ5ААА – YТ5ZZZ I klasa
YТ6ААА – YТ6ZZZ Rezerva
YТ7ААА – YТ7ZZZ II klasa
YТ8ААА – YТ8ZZZ II klasa
YТ9ААА – YТ9ZZZ Rezerva
YТААА - YТZZZ Savez radio-amatera Srbije3

YU1А – YUZ I klasa i organizacija radio-amatera
YU1АА – YU9KZ I klasa
YU9LА – YU9ZZ Strani državljani 4
YUАА – YUZZ I klasa i Savez radio-amatera Srbije 3
YU1ААА – YU1MZZ Organizacija radio-amatera
YU1NАА – YU1ZZZ I klasa
YU2ААА – YU3ZZZ I klasa
YU4ААА – YU4ZZZ Rezerva
YU5ААА – YU5ZZZ I klasa
YU6ААА – YU6ZZZ Rezerva
YU7ААА – YU7MZZ Organizacija radio-amatera
YU7NАА – YU7ZZZ I klasa
YU8ААА – YU8MZZ Organizacija radio-amatera
YU8NАА – YU8ZZZ I klasa
YU9AАА - YU9WZZ I klasa
YU9XАА - YU9ZZZ Strani državljani 4
YUАAА – YURZZ Savez radio-amatera Srbije
YUTAА – YUTZZ Savez radio-amatera Srbije

YZ1А – YZZ I klasa i organizacija radio-amatera
YZ1АА – YZZZ I klasa i Savez radio-amatera Srbije 3
YZ1ААА – YZZZZ I i II klasa i Savez radio-amatera Srbije3

4N1А – 4NZ I klasa i organizacija radio-amatera
4N1АА – 4NZZ I klasa i Savez radio-amatera Srbije 3
4N1ААА – 4NZZZ I i II klasa i Savez radio-amatera Srbije3

3 Način dodele pozivnih znakova sa brojem  određuje Savez radio-amatera Srbije.
4 Prema članu 26. Pravilnika o uslovima za rad amaterskih radio-stanica i članu 70. Zakona o telekomunikacijama, dozvolu za amatersku radio-stanicu stranom fizičkom licu izdaje RATEL.

Napomena:
- U obzir će se uzimati samo kompletna i ispravno popunjena dokumenta.
- Radio-klubovi ne podnose zahtev za izdavanje licence već samo zahtev za dozvolu. - Zahtev za izdavanje dozvole za ARS se podnosi tek po dobijanju licence jer je jedan od dokumenata potrebnih prilikom podnošenja zahteva za ARS i foto-kopija licence.
Back to top Go down
View user profile http://www.radio-klub-zitkovac.page.tl
 
Posaljite clanak
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Sve i svasta :: Radio-tehnika, elektronika, hardver, softver i Wi-Fi-
Jump to: